Nubia X6 32GB

nubia努比亚 Nubia X6
 • 前视
 • 侧视
 • 后视
 • 效果图1
 • 效果图2
 • 效果图3
 • 效果图4
 • 效果图

质量信息

Nubia X6 32GB购买评价 基于0个网友点评,查看全部 Nubia X6 32GB

 • 专家点评

  5.0
  优点
  Nubia X6 32GB 很便宜,性价比高啊,配置很好,下次一定再来光顾!
  缺点
  暂无Nubia X6 32GB 缺点点评